U zoru se biljke ponekad pojavljuju prekrivene nekoliko sitnih kapi koje su poznate kao rosa. Ovo je jedna od različitih manifestacija vezanih za kondenzaciju vodene pare akumulirane u zraku.

Fenomen Rose karakterističan je za noći s vedrim nebom, bez vjetra i sa vlažnim zrakom, posebno u proljeće i jesen. Ali to je proces koji zahtijeva stroge uslove okoline. Ako je temperatura slična tački Rose – kada vodena para sadržana u zraku počinje da se kondenzuje-ali je ne prelazi ili ostaje ispod nje, formiranje rose je praktično zagarantovano. Ali ako je temperatura ispod tačke rose, formiranje magle je vrlo vjerovatno. Konačno, kada je temperatura vazduha ispod 0ºC ono što se formira je tradicionalni mraz.

Količina vodene pare prisutne u okolini ne može preći maksimalnu vrijednost, jer kada je prekoračena voda prelazi u tečnu fazu. S druge strane, količina vode koju vazdušna masa može apsorbovati povećava se kao funkcija temperature.

U ranim jutarnjim satima, okruženje je hladnije, što znači smanjenje sposobnosti vazduha da zadrži vodenu paru. Pojavljuje se ova kondenzacija i Rosa.

Komentariši