Kako napraviti humus zemlju

Humus je supstanca sastavljena od određenih organskih proizvoda koloidne prirode. … Humus je okarakteriziran svojom crnom bojom, uglavnom zbog velike količine ugljika koju sadrži. Način […]